Ing. Peter Šnajdár, autorizovaný stavebný inžinier